Tamanges Idrek

Ebes    : Lapo kok manyun ngunu?
Kana    : Soale dino iki wes mulai idrek bes, susah move on dari libur lebaran
Ebes    : Umak kudune seneng, osi idrek maneh, ngumpulne ojir sing akeh
Kana    : Ok ok, oyi tok ae wes bes…